Webmaster

Rođen  sam  u  Livnu.  
Osnovnu  i  srednju  školu  sam  pohađao  i  završio  u  Podgradini,  Podhumu  i  Livnu.   
Teološki  fakultet  sam  nekoliko  godina  studirao  u  Rijeci,  a poslije u  Zagrebu 
(na KBF -u), 
gdje sam uspješno diplomirao  1997. god.  (dipl. teolog).     
 Od  tada  radim  u  prosvjeti  kao  'vjeroučitelj'  u  dvije  škole:  
Šumarska  i drvodijelska  škola,
  te  u  Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj  školi.   
I  na kraju  najvažnije,   zahvalan  sam Bogu  što mi je  dopustio 
da  sam  otac  trojice  lijepih   sinova: 
(Kristijan-a, Stjepan-a  i Ivan-a).

                              

        Juraj  Grabovac



                          P O V R A T A K

Webmaster-Jury©Vrzerale©Copyright ™ Grabovac Juraj-®