DOBRO    DOŠLI    NA      WEB    STRANICE    UREĐENE    ZA      VRŽERALE,   LIVNO    I    OKOLICU     !

V R Ž E R A L E

L I V N O

ZANIMLJIVOSTI: Vremenske  razlike

          POVIJESNA  DOGAĐANJA                   U  ŽUP PODHUM
 • Između  1235 - 1241  g.  -  spominje  se  naziv  za  Podhum.
 • 1400  g.  -  darovnica  bosanskoga  kralja Stjepana Ostoje (1395 -1423)  prvi  put  spominje   imena  sela  Miši 
  ('Mis'), Vržerale ('Vražerac')     i Rešetarica ('Zabrdje'). 
 • 1723  g. -  Spominju  se,  selo  Miši,  kao  prvo  sjedište  prostrane  livanjske  župe.
 • 1746  g.  -  Sjedište  župe  za  cijelo  livanjsko  polje  preneseno  iz  sela  Miši  u  selo  Vidoši.
 •  1882  g.  -  Gradi  se  stara  crkva  u  Podhumu.
 • 1909  g.  -  Podhum  proglašen  samostalnom  kapelanijom  župe  Vidoši;  -  te  iste  godine  gradi  se  prvi  župni  stan  (kapela).
 • 1928  g.  -  Podhum  počeo  voditi  vlastite  crkvene  matice;  -  te  iste  godine  sagrađena  je  zavjetna  crkvica  Sv. Ilije  na  Rešetarici.
 • 1935  g.  -  Podhum  je  i  pravno  proglašen   župom.
 • 1965  g.  -  Započeta  gradnja  današnje  župske  crkve.
 • 1968  g.  -  Donijeta  odluka  o  'izvlašćenju  polja' - Buškog  blata, t.j. 'pretvorba'  Buškog  blata  u  Buško  jezero  od  strane  tadašnje  vlasti - 'komunjara',   što  je  ujedno  značilo  početak  najmasovnije  migracije,  u  novijoj  povijesti,  domaćega  puka  iz  ovih  krajeva  u  inozemstvo ('trbuhom  za  kruhom');    -  te  iste  godine  započela  je  izgradnja  i  druge  župske  kuće.
 • 1970  g.  -  Dovršena  (druga)  župska  kuća.
 • 1973  g.  -  Započeta  obnova  zavjetne  crkvice  Sv. Ilije  na  Rešetarici.
 • 1974  g.  -  Otvoreno  akumulacijsko  (umjetno)  jezero - 'Buško  jezero' - koje  je, vjerovali  ili  ne -  takve  vrste, najveće  u  Europi.
 • 1987  g.  -  Na  Rešetarici  otkriveni  temelji  starokršćanske  bazilike   iz  IV. stoljeća.
 • 1988  g.  -  Obnavljaju  se  grobaljske  kapelice  na  'Kliškom'  groblju  u  Mišima,  te  na  'Selimovcu' Podhumu,  a  na  krov  crkve, te iste  godine,  stavljen  je  bakreni  krov.
 • 1993  g.  -  Započela  izgradnja   i  treće,  najnovije, župne  kuće.
 • 1994  g.  -  Dovršena  najnovija 
  župna  kuća. 
 • 2000  -  Završena gospodarska kuća
  uz  župnu  kuću 
 • 2003  -  Obnovljeno i završeno fugiranje kamena  na  župskoj  crkvi
 • 2004  -  Zavjetna crkvica Sv. Ilije
  na  Rešetarici  u potpunosti obnovljena

               

                      PODHUM   kod   LIVNA

               ŽUPA  SV. IVANA  KRSTITELJA


     Župa  Podhum  nastala je odvajanjem od župe
Vidoši,
najprije kao mjesna kapelanija 1909. godine,
a
1935.g.,  proglašena je župom.   
    Od
1909.g.,  vodi vlastite matice.

Prvotna crkva izgrađena je
1882. godine.   
U njoj je svećenik,  dolazeći  iz 
Vidoša,  nedjeljom  i svetkovinom  držao  bogoslužje.   
Tu je izgrađena i kućica, gdje je svećenik mogao odsjesti.   Potpuno nova sadašnja župna kuća,
prema projektu  
Zorana Jeremaza  iz  Splita,
dovršena je
1996. godine;  
na mjestu gdje je ona podignuta bila je župna kuća
 sagrađena
1970.g.,  odnosno ona još starija iz
1909. godine.

Sadašnja crkva
(33x19m) građena je od 1964.
do
1975. godine, na mjestu stare poružene crkve,
po projektu  
ing. Dimitrijevića.
Na zvoniku su tri zvona, a postoji i četvrto koje je
izvan upotrebe.
U sklopu crkve nalazi se jedna vjeronaučna dvorana, dok je druga izgrađena u sklopu kuće.
Crkveni prostor ukrašavaju vitraili  
Ivana Tune Jakića.
Križni put na staklu izradio je
A. Starčević.
(50x50 cm).
Mile Blažević  izradio je  kip sv. Ive
(bronca) 1996. godine.

U župi postoji više grobljanskih kapelica.  
Na
 Rešetarici  se nalazi zavjetna crkvica  Sv. Ilije,
koja je podignuta
1928. godine.   
Na tom su lokalitetu god.
1987. otkrivene
starokršanska
(antička) bazilika i starohrvatska nekropola.  
U grobljanskim kapelicama u
Golinjevu i Mišima
nalaze se kipovi 
Sv. Ante i Sv. Leopolda
(granit) domaćeg majstora Joze Šuće  iz  Miša.

Župa  Podhum  imala je 1935. god. 3.406 katolika,
1974. god. 3.943,  a 1991. god. 3.540 vjernika.
Njihov se broj smanjuje zbog iseljavanja koje je pospješeno i stvaranjem akumulacijskog jezera
pred koje desetljeće, kada su neka sela potopljena,
kao i posljednjim ratom
(1991-95).
Danas župa ima
2.770 vjernika;
Župu tvore sljedeća naselja:  
Podhum, Bilo Polje, Golinjevo, Miši,
Podgradina i Vržerale.

 

P.S.

Ljeta, 2006. god. došlo je do promjene svećenika
u župi Podhum, tako je sad na službi u župi
 fra Jure Papić
(župnik) i fra Lovre Rimac (kapelan).

Webmaster-Jury©Vrzerale© ™ Grabovac Juraj-®