Lipe moje Oštarije
 
   
     
Poštovani posjetioci!
S vremenom je ova moja free web stranica postala premalenog kapaciteta da na nju stavim sva događanja u našim Oštarijama koja stignem pratiti u slobodno vrijeme.
Kako kod nas nema interesa da Oštarije dobiju službenu stranicu primoran sam sam zakupiti domenu i prostor na hosting serveru, ali mi nije žao.
I nadalje ću, koliko budem u mogućnosti, pratiti događanja u Oštarijama i to prezentirati na novoj Internet stranici.
 


Ki će nam ča, ča će nam ki

Ča se mene tiče moje Oštarije su najlipše misto na svitu. Oni ki svoje misto falidu moredu ga falit kulko ćedu al' nimadu pravo.
U Oštarija imamo svega ča nam treba. Imamo četiri dućana, četiri birtije, četiri frizerska salona, četiri mosta i crikvu.
U dućanu se ljudi najidu, u birtiji napijedu, na starem mostu otriznidu, u salonu lasi ostrižu pa se projdu u crikvu ispovidat da moru jopet u birtiju mirne duše.
Stari Marmontov most je sa crikvom poznat spomenik kulture. To kamenito zdanje je lipota Božja dok je most už njega, peko keg idu letrike, kaj ruglo pa ne znam zač ga zovu ''novi most.'' Udobar ni željeznički bliže da nam njegove rešetke ne nagrđuju okolinu i ne čepidu uši lokomotive ča ispred njega brižđidu. Onaj četvrti most od autoputa ni ne računamo da je naš,l al kad je tote nekaga.
U Oštarija je najlipše za Veliku mašu kad narod iz okoli i odočasniki dojdu na zbor. Onda je tuliko naroda da ne moreš pojt pišice da se na keg ne potrkneš, a kamo li s letrikom. Inače je u centru malo naroda osim za ferje kad je narod na urlabu.
Nima se ča delat kad se smrkne pa ožive birtije, a mladež se sabere na staremu mostu. Nikad se je pisma otud tila čut skoro do zore.