Azimut ili smjerni kut
točka A se nalazi u  smjeru 30o, točka B  u smjeru 290o.