kazalo

Orijentacija u prirodi


 

Orijentacija  znači određivanje pozicije  neke točke ili smjera kretanja u odnosu na strane svijeta i objekte u okolini . 

  • zemljopisna (geografska) orijentacija - određivanje strana svijeta  kompasom, pomoču zvijezda, znakova na terenu itd. 
  • topografska orijentacija - određivanje  položaja promatrača u odnosu na objekte i reljef u okolici (topografija; topos - gr. kraj, graphein-gr. pisati; )


Za orijentaciju na obzoru trebamo stalne točke - strane  svijeta.

Ako promijenimo stajalište , "poremeti" nam se i  orijentacija. Zato je bilo potrebno  na Zemlji odrediti  sistem, koji će biti nezavisan od starjališta  - stupanjsku mrežu ,  pomoču koje  se lako točno odredi  zemljopisni položaj.

Pored orientacije strana svijeta i  određivanja položaja na zemeljskoj površini ,  u praksi je  najvažnija   orijentacija na manjem dijelu zemeljine površine , kad tražimo vlastito stajalište  ili put do određenog mjesta .Za takvu vrstu  oriejentacije   potrebujemo KVALITETNU KARTU  I  KOMPAS  .