kazalo

Kompas


 kompasom  
  • određujemo strane svijeta
  • precizno orijentiramo topografsku kartu 
  • određujemo kut smjera kretanja i udaljenost ciljne točke točki na nepoznatom području
Kompas ima magnetnu iglu, koja  se uvijek okrene prema  magnetnom sjeveru (igla na kompasu se postavi usporedno sa silnicama  magnetnega polja i pokazuje  smjer magnetnog sjevernega pola).

Kompasi se među sobom  razlikuju po kvaliteti i, izgledu , namjeni  i  načinu uporabe. Pri uporabi bilo koje  vrste  moramo paziti: 
  • na  kojem jeziku  su označene strane svijeta na  kompasu (npr.«S« na engleskom znači  »south« a  ne »sjever«)
  • kako je označen dio magnetne igle, koji pokazuje sjever
  • u kakvim je jedinicama  iskazana mjerna  skala na limbu (vjetrovnici )
  • gdje je oznaka  na postolju , gdje namjestimo vrijednosti kuta .