ODREĐIVANJE STRANA SVIJETA  KOMPASOM

   

 • vjetrovnicu nanjestimo  na 0o
   
 • kompas držimo vodoravno
   
 •  kompasom se okrećemo tako dugo, da se pokriju magnetni dio igle i oznaka sjevera na vjetrovnici .
   
 • viziramo (gledamo preko ciljnika  ili vizira  oz. u smjeru strelice) i odredimo  smjer sjevera
   
 • za nama je jug (180o), na našoj desnoj strani istok (90o) i na lijevoj zapad  (270o)