kazalo

 

Kompas


Određivanje  položaja  točke  u prirodi

Kod određivanja položaja neke točke s obzirom na stajalište moramo odrediti njen :: 
  • smjer ( kompasom) 

  • Azimut ( kut smjera )  je kut između sjevera i traženog objekta (u prirodi ) .Uvijek ga mjerimo  od sjevera u smjeru kazaljke na satu .

    postopekODREĐIVANJE AZIMUTA

  • udaljenost (mjerenjem , procjenom).

  • Udalčjenost izmjerimo  metrom ili pomoču dužine parnog koraka  (udaljenost  dva koraka ). Udaljenost također možemo   procijeniti.