Traženje točaka poznatog položaja  

položaj točke 174o - 45 m

  • na vjetrovnici podesimo  azimut 174o
  • zajedno  s kompasom se okrećemo tako duho dok se sjeverni pol magnetne igle poklopi s oznakom sjevera na vjetrovnici
  • viziramo u smjeru traženog objekta
  • izmjerimo ili ocijenimo udaljenost od  45m