Glavni sestavni dijelovi  kompasa su: 
  • ciljnik ili vizir, kroz koji viziramo - »gledamo, ciljamo« - na traženu točku (1)
  • pokrov z zrcalom -  osim zaštite je kod nekih kompasa namijenjen još za viziranje, ili  ima na stranicama oznake, pomoću kojih mjerimo udaljenost objekata (2)
  • oznaka sjevera na limbu (3)
  • magnetna igla - kod  nekih kompasa  se jednostavno  vrti cijela vjetrovnica, čiji je dio magnetiziran (4)
  • limb ili ruža (vjetrovnica) - vrtljiv okoli  osi, sa strane ili na njemu je označena koutna podjela na stupnjeve (od 0 do 360) ili  na tisučinke (od 0 do 6400) (5)
  • podloga / osnova (6)
  • znak, gdje očitavamo mjerene kuteve (7)