kazalo

Karta 


Orientiranje karte

Kod rada s kartom moramo najprije uskladiti objekte i smjerove  na karti s onima u prirodi - kažemo  da kartu orijentiramo:
  • po znakovima u prirodi (smer sjevera pomoču sunca i sata , godovima na panjevima ...)
  • usklađivanjem s linijama  (smjer  pruge , rijeke, ceste...) ili objekata   u području s onima na karti
  •  kompasom

postopekORIJENTIRANJE KARTE  -  KOMPASOM


Kad je karta »postavljena« prema sjeveru (strani svijeta na karti i u prirodi s poklapaju ), izvedemo geografsku i topografsku orijentaciju, ustanovimo vlastito stajalište te reljefne  posebnosti i uočene objekte oko nas.