ORIJENTIRANJE KARTE S KOMPASOM
 
  • azimut postavimo na 0o
  • postavimo kompas u kut karte
  • karto s kompasom okrećemo, dok se smjer severa na vjetrovnici i igli ne poklope