kazalo

Karta 


Položaj točaka na karti

3. Određivanje stajališta

Kod kretanja s kartom  i kompasom važno je određivanje vlastitig položaja , STAJALIŠTA . Neprestano moramo uspoređivati  objekte na karti i u  prirodi. Tako ćemo slijediti  naše stajalište . Promatramo  smjer puta, raskršća, objekte, mostove, rijeke, pritoke, uzvisine, vrhove te ih uspoređujemo s vremenom  kretanja  (oko 5 km/h po dobrom  i ravnom terenu).

Za određivanje preciznog stajališta  na karti poznatim objektima ucrtamo  obratne azimute, koje možemo također izračunati .Primjer: Hodamo po nepoznatom terenu. Na karti ne nalazimo  točan položaj našeg stajališta. Lijevo na uzvisini  je crkva, desno pred nama je  osamljeno drvo. Oba vidljiva  objekta nađemo na karti, naše stajalište je negdje  između.

postopekODREĐIVANJE    STAJALIŠTA