Određivanje stajališta pomoću obrnutog azimuta

 • od našega stajališta  do crkve izmjerimo azimut, koji iznosi 270o
 • odbijemo  180o, obratni azimut dakle iznosi 90o 
 • kartu  orjentiramo
 • na limbu kompasa postavimo kut 90o
 • na karti potražimo crkvu i lijevi donji (!) kut  kompasa postavimo na nju
 • kompas vrtimo na mirujučoj karti, dok se smjer sjevera na limbu ne pokrije z magnetenim delom igle
 • odredili smo obratni azimut, pod kojim s našeg stajališta vidimo crkvu
 • od crkve nacrtamo pravac po lijevom rubu kompasa 
 • postupak ponovimo i za određivanje  obratnog azimuta usamljenog drveta
 • naše stajalište na karti je točno na sjecištu oba pravca 

 •  

Obratni azimut je azimut, mjeen s izabrane točke prema našem stoajalištui. 
Mjerimo ga s našeg stajališta tako, da:

 • azimutu pribrojimo 180o (ako je azimut manji od 180o)
 • od azimuta odbijemo 180o (ako je azimut veči od 180o)