kazalo

Karta 

Položaj točaka na  karti


2. Mjerenje i izračunavanje udaljenosti

Jednako kao i u prirodi , također i kod određivanja položaja točaka na jarti trebamo podatke o smjeru i udaljenosti .

Udaljenost između dvije točke na karti odredimo  tako da izmjerenu  udaljenost  na karti  pomoču mjerila pretvorimo u  realnu udaljenost. 
Ne zaboravimo da na mjerilo kazuje koliko je  puta  prikazana površina  na karti umanjena ! Primjer: Pomoću mjerila na karti najlakše proračunavamo zračne udaljenosti. Što je s mjerenjem  razdaljina  među  dvijema točkama na karti po vijugavom putu ?

postopekMJERENJE DUŽINE  KRIVIH PUTEVA  NA KARTI