Vijugave  razdaljine na karti izmjerimo  pomoču ravnala, trakice  ili s krivinomjerom. Najpije  izmjerimo udaljenost  na karti,  pretvorimo je (u skladu s  mjerilom karte ) u  realnu udaljenost.


Krivinomjer (kurvimetar)