kazalo

Karta


Položaj točaka  na karti

1. DOdređivanje smjera  točke na karti 

Azimut na karti mjerimo  kao i u prirodi . Najprije moramo stanje u prirodi  uskladiti sa stanjem na karti. Zatim određenoj točci  na karti odredimo azimut .Primjer: Od vlastitog stajališta , kojeg na karti znamo, izmjerimo azimut prema poznatoj točki na karti. 

postopekMERJENJE AZIMUTA ZNANE TOČKE NA KARTI
Primjer: Na poznatom  stajalištu  na karti znamo smjer i udaljenost nepoznate točke na karti. U tom primjeru dobijemo mo podatke zapisane jednako kao kod traženja točke u prirodi (npr. 174o - 45 m). 

postopekTRAŽENJE  TOČKE POZNATOG POLOŽAJA