TRAŽENJE TOČKE POZNATOG POLOŽAJA
  • kartu oriejentiramo
  • na limbu nastavimo zadanu vrijednost azimuta
  • donji lijevi (ili desni) kut kompasa položimo na karti u točku stajališta
  • cijeli kompas (ne limb i kartu) vrtimo tako dugo, da se oznaka sjevera pokrije sa sjevernim polom igle
  • od lijevog(ili desnog) ruba kompasa povučemo pravac s početkom na donjem rubu kompasa
  • preračunamo zadanu udaljenost do točke i  na karti je odmjerimo