MJERENJE AZIMUTA ZNANE TOČKE NA KARTI
  • kartu orijentiramo
  • donji lijevi (ili desni) kut kompasa položimo na kartu u točku stajališta
  • lijevi (ili desni) rub kompasa usmjerimo prema traženoj točci (kartu pri tom NE MIČEMO !)
  • limb vrtimo tako dugo, da se oznaka sjevera pokrije sa sjevernim polom magnetne igle
  • očitamo azimut