KRETANJE DO NEPOZNATOG CILJA  

Od stajališta  želimo doći do nepoznate  točke A, o kojoj imamo  podatke:

 97o -1300m.

  • orijentiramo kartu i učvrstimo je da se ne miče
  • na vjetrovnici postavimo azimut 97o
  • prislonimo donji desni kut kompasa u stajalište i vrtimo kućište kompasa, dok se sjeverni pol magnetne igle ne pokrije s oznakom sjevera na vjetrovnici
  • ob desnem rubu kućišta kompasa povučemo iz stajališta pravac  (odredili smo smjer točke  A) i maknemo  kompas 
  • proračunamo udaljenost  1300 m i  odmjerimo je na zemljovidu - izbrana točka je cilj 
  • odmjerimo azimut u prirodi , viziramo na cilj (ili u smjeru cilja, ako ga ne vidimo) 
  • pred nami je još  1300 m (zračna udaljenost!) dugačak put

  •