Stupanjska mreža

je sastavljena iz  meridijana   i   paralela. Izhodišta  mreže su najvećai paralela - ekvator i dogovoreni meridijan - početni ili greenwički meridijan ( nulti meridijan )
Imamo 179 stopanjskih meridijana na istok i toliko na zapad od nultog meridijana  (180. meridijan je zajednički) i  89 stupanjskih paralela  sjeverno i 89 južno od ekvatora (90. paralele  su polovi).