kazalo

Nastanak zemljovida

Prikazivanje površina

Poseben problem kod izrade  zemljovida je prikaz zemljine površine, npr. oblika uzvisine, strmina pobočja, vrtača, ravnica ili nadmorskih  visina.

Kartograf na karti, u skladu z mjerilom i namjenom, na zemljovidu pored osnovnih  elemenata crta još  društveno - geografskih detalja (npr. naselja, ceste), kao i  stvari, kojih u prirodi nema  (smjer granica, imena itd.).