kazalo

Nastanak zemljovida

Projekcije

Za pravilan prikaz položaja  i udaljenostu na zemljinoj površini najprije je bilo potrbno utvrditi usklađen sustav . Najjednostavnija se pokazala  mreža pravokutnih linija - stupanjska mreža, čije ishodištze čine ekvator i nulti meridijan . U njoj možemo koordinatama točno odrediti položaj toćke na zemljinoj površini. 

Problem  se javlja kad  poskušamo dio zemlajske zakrivljenosti  prenijeti na ravnu površinu.

Površinu kugle nije načelno moguće bez propusta prenjeti na ravnu plohu . Kartografi su  izmislili različite načine, kako preslikati dio zemljine površine iz okroglog  oblika na ravninu. Tako dobijemo različite  projekcije. U osnovi lako projiciramo okruglo zemeljinu površinu na plašt valjka (valjkaste projekcije), stošca (stožaste projekcije) ili na ravninu nad polovima  (azimutne projekcije).