Gospina  Krunica

Krunica je jednostavna molitva satkana od temeljnih molitava naše vjere: Vjerovanje,  Očenaš,  Zdravo Marijo ...

U taj niz utkana je molitva kojom slavimo Presveto Trojstvo u ime cijelog svemira: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Gospina Krunica

 Kako se moli krunica ?

Pogledajte na [ovom linku].

Vjerovanje - Zašto moliti ?

Ako poznaješ  Boga, našao si prijatelja iznad svih, ako znaš  moliti, Bog te čuje i uslišit će tvoju molbu, ako se vežeš uz Boga, nitko više neće moći uništiti tvoj život, ako zaista tražiš Boga, On će ti oprostiti sve tvoje ludosti, ako nađeš Boga, otkrio si puninu svog života. Ako nađeš put do Krista i čuješ Božju riječ, ti ćeš osjetiti Božju blizinu i Bog je tvoj dom.

Krunica ti pokazuje kako je Isus živio, Krunica je tvoj zajednički put s Kristom, Vodi te k Ocu, daje ti Duha i snage, Vodi t na visinama života, na vrhunce radosti i mira, Pokazuje ti goruće ideale i veličanstvenost vječnog života. Moli krunicu svakodnevno, tako ćeš svakodnevno napredovati. 

Oče naš - Bog je tvoj otac !

Bog je tvoj Otac! On se brine o tebi i voli te. Njega možeš za sve moliti, jer On želi da živiš i da imaš život u punini. Bog je svet: bezgranična, neopipljiva, goruća vatra. Tko njega spozna, klanja se pred njim pun strahopoštovanja. Ako dođeš Bogu, On postaje središtem tvog života. Tvoj oslonac, tvoj smisao i cilj, tvoja čvrsta osnova, tvoje blago i sreća. Ako dođeš k Bogu, On dolazi k tebi: Dođi kraljevstvo Tvoje!

Boga ćeš naći ako tražiš Njegovu volju: Budi volja Tvoja! Većina ljudi živi daleko od Boga, jer žele biti "slobodni". Ali bez Boga čovjek gubi temelj i oslonac, smisao i cilj. Vrati se natrag kući, k Ocu, i ostani mu vjeran. Oprosti nam duge naše! Ali Bog će ti orpostiti samo ako imaš ljubavi, jer Bog je Ljubav; prestani dakle s neprijateljstvima. Inače ti Bog neće oprostiti.

Život je odlučivanje između dobra i zla, između Boga i čovjekovog ja: Ne uvedi nas u napast! Iz đavoljeg kruga krivice i udaljenosti od Boga može nas izbaviti samo Jedan: Bog je Izbavitelj, Spasitelj i Osloboditelj: Izbavi nas od zla !

Zdravo Marijo - Zašto se molimo Mariji ?

Marija je put kojim je Bog došao k nama: kroz Mariju smo primili Isusa, a kroz Isusa ćemo naći put Bogu Ocu. Put kojim je Bog došao k nama i za nas je najsigurniji put da dospijemo k Bogu: Marija nam pokazuje Isusa, Isus nam pokazuje Oca! Kroz Mariju ćeš dospjeti do Isusa, kroz snažnu vjeru do Njegove riječi. To je iskustvo kršćanstva počevši od proganjane Crkve prvih stoljeća do današnjih dana. Danas je kod mnogih poljuljana vjera. Vjeruju u razum, slobodu, napredak, ali ne više u božanstvo Krista.

No samo je On Put, Istina i život. Bez njega nitko ništa ne zna o Bogu, o onostranosti, o vječnom, o svrsi i cilju života. Samo on poznaje Oca. Ako želiš iskusiti duboku vjeru u Isusa Krista, moli svakodnavno krunicu. Tada će Marija i tebi donijeti Gospodina, to joj je naložio Bog. Ona je Majka Božja, Majka vjere, Majka Crkve.

Ona je i tvoja Majka.
Ako je Marija tvoja majka, zauvijek ćeš imati Boga za Oca.
Prihvati Mariju u svoj život i moli krunicu !

 

MOLITVA   KRUNICE

 

Uvod

     Godinu 2003  (A.D.2003)  je  sveti  otac  papa  Ivan - Pavao  II  nazvao 
 ''Godinom  krunice''  proglašavajući  nova  otajstva  krunice:
otajstva  svjetla te  tako  pozvao  cijeli  kršćanski  katolički  puk  na  molitvu  krunice.   Između  ostalog  sveti  otac  papa  je  naglasio:

'' Krunica  je  moja  najmilija  molitva !   Krunica  nas  smješta  u  živo  zajedništo  s  Isusom  po  srcu  Njegove  Majke.   Vi  ljubite  Isusovu  majku,  moleći  krunicu.   Potičem  Vas  da  ustrajete  u  toj  svojoj  pobožnosti  koja  Vas,  ako  je  ispravno  shvatite  i  živite, zasigurno, vodi  tome  da  sve  više  proničete  u  otajstvo  Krista,  našeg  Spasitelja ''     (Papa  Ivan - Pavao II)

 

Što  je  to  Krunica ?

         Krunica  je  evanđeoska  molitva,  jer  iz  evanđelja  crpi  predmet  otajstava  i  poglavito  svoje  oblike.   Nadahnjuje   se  na  evanđelju  i  nudi  vjernicima  cijeli  misterij  Isusova  života  od  otajstva  začeća  Isusova,  preko  čudesa  i  propovijedanja,  pa  sve  do  njegove  smrti, uskrsnuća  i  uzašašća. 

Četverostruka  razdioba  krunice  na  radosna, žalosna, slavna  i  otajstva  svjetla  predstavlja  temeljni  nacrt  iskonskog  navještaja  vjere  i  ponovno  uprisutnjuje  Kristovo  otajstvo  u  svijetu, otajstvo  u  kojem  ga  je  ugledao  sv. Pavao  i  opisao  u  glasovitom  hvalospjevu  Poslanice  Filipljnima: poniženje, smrt, uzvišenje (Fil 2,6 - 11).                                                                                                                     

Druga  bitna  sastavnica  krunice  je  razmatranje.  Po  svojoj  prirodi  molitva  krunice  zahtijeva  smireni  ritam  i  misaoni  element  kršćanske  meditacije, što  u  molitelja  pospješuje  razmatranje  otajstava  Gospodinova  života, kako  ih  je  moguće  spoznati  kroz  srce  One  koja  je  bila  najbliža  Gospodinu.   Zbog  toga,  molitva  krunice  je  u  najužoj  vezi  s  Marijom  Majkom  Isusovom  koja  je  bila  sjedinjena  s  Kristom  u  njegovu  spasiteljskom  poslanju.  Zato  je  molitva  krunice  istodobno  i  molitva  Mariji,  našoj  najboljoj  posrednici  i  zagovornici  kod  svoga  Sina, a  našega  Gospodina. 

 

'' Krunica  je  molitva  koju  na  poseban  način  molimo  zajedno  s  Marijom, baš  onako  kako  su  zajedno  s  njome  molili  apostoli  u  blagovalištu  'Posljednje  večere'  kada  su  se  pripravljali  na  primitak  Duha  Svetoga ''   (Papa  Ivan – Pavao  II)         

 

 

Kristocentričnost   krunice

 

         Po  sakramentima  je  kršćanin  suobličen  s  Kristom:  njegovo  biće  je  na  novo  preobraženo.  Odatle  proizlazi  kršćaninova  obveza  da  živi  poput  Krista.  Da  bi  pak  mogao  živjeti  poput  Krista, prijeko  je  potrebno  da  kršćanin  neprestance  ima  pred  očima  otajstva 

Isusova  života.  Crkva  mu  ih  predlaže  u  sakramentalnim  slavljima, posebno  u  euharistijskome  slavlju  i  kroz  liturgijsku  godinu. 

S  druge  strane, nitko  nikada  nije  savršenije  nasljedovao  Spasitelja, nitko  mu  nikada  nije  bio  suobličeniji  od  Njegove  Majke  Marije.  

Prema  tome,  krunica  je  jednostavno  pomagalo  po  kojem  svaki  kršćanin  koji  moli  krunicu  ima  pred  očima  svoje  duše  prisutnost  Isusovih  i  Marijinih  otajstava, kako  bi  ona  bila  svjetlo  u  našem  životu, koji  bi  trebao  biti  što  suobličeniji  s  Njima.  

Razmatranje  otajstava  odvija  se  na  podlozi  glasovnog  ponavljanja  Zdravomarije.  Na  taj  način  mole  usne  i  srce, a  cjelovita  osoba  molitelja  ulazi  u  zajedništvo  s  Bogom  po  Kristu  jedinom  posredniku  između  Boga  i  ljudi.  

Dakle, moliti  krunicu  znači  uključiti  se  u  veliku  struju  molitve,  u  nebrojeni  zbor  kršćanskih  i  svetačkih  naraštaja  koji  su  je  ljubili  i  provodili  u  životu.

 

'' Ako  je  krunica  oduvijek  bila  molitva  'teških  vremena  Crkve',  osobito  je  danas  prijeko  potrebno  da  ona  uđe  u  svagdanji  život  svih  vjernika, kako  bi  u  njima  razbudila  i  razjačala  vjeru  u  Boga  i  njegovu  Crkvu. ''  (o. Henrik  M.  Rossetti, OP) 

 

'' Marijina  krunica  je  uzdignuta  na  stupanj  velebne, javne  i  sveopće  molitve  u  redovnim  i  izvanrednim  potrebama  svete  Crkve, naroda  i  svijeta. ''  (Papa  Ivan  XXIII) 

 

 

Kako  se  moli  krunica ?

 

         Uzevši  krunicu  u  ruku  poljubi  se  sveti  križ  izgovarajući  riječi:  O  Isuse, to  je  tebi  za  ljubav, za  obraćenje  grješnika  i  kao  naknada  za  uvrede  koje  se  nanose  Bezgrješnom  Srcu  Marijinu.  Dalje  se  nastavi  znakom  križa: U  ime  Oca  i  Sina  i  Duha  Svetoga.  Amen.  Držeći  križ  izmoli  se  Apostolsko  vjerovanje: 
Vjerujem  u  jednog  Boga, Oca  svemogućega, stvoritelja  neba  i  zemlje.  I  u  Isusa  Krista 

Sina  njegova  jedinoga.  Gospodina  našega, koji  je  začet  po  Duhu  Svetom, rođen  od  Marije  Djevice, mučen  pod  Poncijem Pilatom, raspet, umro  i  pokopan, sašao  nad  pakao, treći  dan  Uskrsnuo  od  mrtvih, Uzašao  na  Nebesa, sjedi  o  desnu  Boga  Oca  Svemogućega, odonud  će  doći  i  suditi  žive  i  mrtve.  Vjerujem  u  Duha  Svetoga, svetu  Crkvu  Kakoličku, općinstvo  svetih, oproštenje  grijeha,  uskrsnuće  tijela  i  život  vječni.  Amen.

        

Nakon  vjerovanja, na  prvo  zrno  koje  slijedi  poslije  križa  moli  se:  Oče  naš, koji  jesi  na  nebesima, sveti  se  Ime  Tvoje  …    

 

Na  sljedeća  tri  zrna  mole  se  tri  Zdravomarije  s  nakanama: 

 

1.    Koji  neka  nam  umnoži  vjeru.

2.    Koji  neka  nam  učvrsti  nadu.

3.    Koji  neka  nam  usavrši  ljubav.

 

Na  petom  zrnu  moli  se  Slava  Ocu.  (Uvijek  iza  Slava  Ocu  dodaje  se  molitva  koju  je  Gospa  naučila  djecu  u  Fatimi, a  glasi: "O  moj  Isuse, oprosti  nam  naše  grijehe; očuvaj  nas  od  paklenog  ognja; dovedi  u  raj  sve  duše, osobito  one  kojima  je  najpotrebnije  Tvoje  milosrđe".)

 

Zatim  se  prijeđe  na  molitvu  desetice  t.j.  otajstava  (radosna, žalosna, slavna  i  svjetla) ovisno  u  kojem  se  danu  moli:

 

(Radosna  otajstva – Ponedeljak  i  Četvrtak, Žalosna  otajstva – Utorak  i  Petak,  
           Slavna  otajstva
– Srijeda, Subota  i  Nedjelja, Otajstva  svjetla – Četvrtak  i  Subota.)

 

Uvijek  je  dobro  da  nakon  pročitanog  otajstva, što  će  ga  molitelj  razmatrati, uslijedi  kratko  razmišljanje  o  tom  otajstvu.

U  svakom  otajstvu  (desetici)  moli  se  jedan  Očenaš, deset  Zdravomarija,  jedan  Slava  Ocu  i  Fatimska  molitva.

 

Preporuča  se  nakon  pet  desetica  izmoliti  Očenaš, Zdravomariju  i  Slava  Ocu  na  čast  Duhu  Svetome  po  nakani  Svetoga  oca,  te  dodati  molitvu  Zdravo  Kraljice  i  Lauretanske  litanije.

  

 

Koja  su  to  otajstva  krunice ?

 

 

-         RADOSNA   OTAJSTVA :

1.    Koga  si, Djevice, po  Duhu  Svetom  začela.

2.    Koga  si, Djevice, Elizabeti  u  pohode  nosila.

3.    Koga  si, Djevice, rodila.

4.    Koga  si, Djevice, u  hramu  prikazala.

5.    Koga  si, Djevice, u  hramu  našla.

 

 

-         ŽALOSNA   OTAJSTVA :

1.    Koji   se  za  nas  krvlju  znojio.

2.    Koji  je  za  nas  bičevan  bio.

3.    Koji  je  za  nas  trnjem  okrunjen  bio.

4.    Koji  je  za  nas  teški  križ  nosio.

5.    Koji  je  za  nas  raspet  bio.

 

 

       -    SLAVNA   OTAJSTVA :

1.    Koji  je  od  mrtvih  uskrsnuo.

2.    Koji  je  na  nebo  uzašao.

3.    Koji  je  Duha  Svetoga  poslao.

4.    Koji  je  tebe, Djevice, na  nebo  uzeo.

5.    Koji  je  tebe, Djevice, na  nebu  okrunio.

 

 

        -   OTAJSTVA   SVJETLA :

1.    Koji  je  na  rijeci  Jordanu  kršten  bio.

2.    Koji  nam  se  na  svadbi  u  Kani  objavio.

3.    Koji  nam  je  Kraljevstvo  Božje  navjestio  i  na  obraćenje  nas  pozvao.

4.    Koji  se  na  Gori  preobrazio  i  svoju  nam  slavu  objavio.

5.    Koji  nam  se  u  otajstvu  Euharistije  darovao.

 

Kako  je  nastala  krunica ?

 

 Vrijeme nastanka svete krunice može biti nekako zaokruženo između 12. i 16. stoljeća.    Početkom 12. stoljeća na Zapadu se širila praksa recitiranja molitve Zdravo Marijo.   Naravno da je anđeoski pozdrav bio poznat u kršćanstvu još prije ovog vremena, to je dio svetog evanđelja,
 te se koristio kao darovna antifona IV. nedjelje adventa, nedjelje koja je imala poseban marijanski naglasak.   Ovdje se htjelo, ponavljanjem ove antifone, postići ono što je već prije toga u samostanima bilo uobičajeno ponavljanjem molitve Očenaš, za one monahe i redovnike koji nisu znali čitati, a kao nadomještaj za 150 psalama.    Od molitva Zdravo Marijo je bio poznat i recitiran samo njezin prvi dio anđeoski pozdrav,
 i Elizabetin blagoslov.    Tek pred kraj XV. stoljeća, kada se raširio običaj moljenja "Sveta Marijo", bilo je pridodano izgovaranje imena Isus,
 i završni Amen.   Također je važno napomenuti za shvaćanje nastanka i razvoja svete krunice, da je ovaj način moljenja "Psaltira" izgovaranjem molitava Očenaš ili Zdravo Marijo, bio podijeljen na tri dijela, prema ustaljenom načinu moljenja u samostanima.

Njemački kartuzijanac Henrik Kalkar (1328-1408) je podijelio 150 Zdravo Marija na 15 desetki između kojih je umetnuo molitvu Očenaš.
Nekako u isto vrijeme nastaje legenda o nastanku krunice od strane svetog Dominika, utemeljitelja Reda dominikanaca, koju je osobito širio njegov subrat Alan de la Roche.   Ova legenda ne može biti u potpunosti prihvaćena, ali se ne smije niti odbaciti.
Naime, dokumentacija o nastanku tzv. "Marijanskog psaltira" je dokumentirana upravo od strane sv. Dominika (1170-1221), jer su zacijelo
 sv. Dominik i njegova subraća koristili ovakav način molitve.

Bez obzira na to ovo još uvijek ne objašnjava kako se došlo do razmatranja povijesti spasenja kroz molitvu svete krunice.
Prvi dokument koji potvrđuje postojanje ili pokušaj da se ujedini molitva ponavljanja Zdravo Marija sa meditacijama otajstava uzetih iz svetog evanđelja dolazi iz XV. stoljeća.   Između godine 1410. i 1439,  kartuzijanac iz Kölna,  Dominik Pruski,  predlaže jednu novu formu prema
kojoj je moljenje Zdravo Marija  svedeno na 50, ali je svakoj molitvi Zdravo Marijo  pridodano određeni odlomak svetog evanđelja.
Ti odlomci su bili raspodijeljeni tako da ih je 14 razmatralo život Isusov prije početka javnog djelovanja; 6 njegovo javno djelovanje;
24 njegovu muku i smrt;  te ostalih šest uskrsnuće Isusovo, slavu i krunjenje Marijino.   Ovakav način razmatranja otajstava spasenja dovest će
i do podjele na tri velika otajstva:  radosno, žalosno i slavno.   Upravo Dominiku Pruskom moramo zahvaliti postojanje tog obnovljenog načina moljenja "Marijanskog psaltira", koji je uz manje izmjene došao i sačuvao se do današnjeg dana.   Ovaj njegov primjer je kasnije pridobio puno ljubitelja i onih koji su to gorljivo prenosili drugima.   Osobito u XV. stoljeću će ova vrsta molitve doživjeti svoj veliki procvat te će točke uzete iz svetog evanđelja o kojima se razmatra dostići visoki broj 300.

Veliku važnost oko širenja ove pobožnosti, koja od sada nosi naziv "Ružarij Blažene Djevice Marije", ima već spominjani Alan de la Roche (1428-1478), suvremenik Dominika Pruskog.   To je činio osobito propovijedanjem, ali i preko marijanskih bratstava koja je sam osnivao.

Nakon što se ova pobožnost jako raširila među vjernicima osjetila se potreba da se još oblikuje u smislu pojednostavljivanja.
Godine 1521 dominikanac Alberto da Castello  je sveo ova otajstva na svega 15, na načina da ih je formulirao tako da bi se oni razmatrali u obliku kratkog teksta ili bi se jednostavno ponavljali kratki zazivi iza svakog moljenja prvog dijela Zdravo Marijo.
Mnoga marijanska bratstva širom tadašnje Europe rado su prihvatila ovu "reformiranu" pobožnost.

Marijanska pobožnost i sveta krunica  doživjeli su ogroman uspjeh i prihvaćanje: od siromašnih obitelji, župnih crkvi, pa sve do najvećih
svjetskih katedrala i do na kraj svijeta u misijama.   Ova divna pobožnost privlači i danas i okuplja na molitvu ljude svih slojeva, pokušavajući
tako pronaći neke nove forme i neke nove načine razmatranja otajstava spasenja, ali nikada više ne odstupajući od onoga koji je zacrtao
Alberto da Castello  i  njegovi  prethodnici.

 

 

OBEĆANJA  PRESVETE  DJEVICE  MARIJE  MOLITELJIMA  KRUNICE   
(Obećanja  primio  blaženi  Alan  de  la  Roche)

 

·       Svima  koji  budu  molili  moju  krunicu  obećajem  svoju  najveću  zaštitu.

·       Krunica  će  biti  najmoćnije  oružje  protiv  pakla, uništit  će  mane, raspršiti  grijehe  i  pobiti  krivovjerja.

·       Tko  se  krunicom  bude  preporučio, neće  propasti.

·       Tkogod  uz  razmatranja  otajstava  bude  pobožno 

     molio  svetu  krunicu, obratit  će  se  ako  je  grješnik,  

     porasti  u  milosti  ako  je  pravednik  i  postati   

     dostojan   života  vječnoga.

·       Svaki  dan  iz  čistilišta  ja  izbavljam  duše  koje  su

     pobožno  molile  moju  krunicu.

·       Prava  djeca  moje  krunice  uživat  će  veliku  radost  na  nebesima.

·       Što  budeš  zaiskao  moleći  krunicu, dobit  ćeš.

·       Promicateljima  moje  krunice  priteći  ću  u  pomoć  u  svakoj  nevolji.

·       Pobožnost  svete  krunice  veliki  je  znak  predodređenja.

 

 

 

Zaključak :

Isus  je  svima  nama  kršćanima, umirući  na  križu, dao  svoju  Majku  za  majku, preko  Ivana  apostola,  te  nam  je  preporučio  i  predložio  da  je  ljubimo  kao  svoju  Majku.   Isus  je  tada  znao 
da  je  njegovo  spasiteljsko  djelo  privedeno  kraju,  te  da  je  došao  do  posljednjih  iskaza  savršenstva. 
To  nam daje  razumjeti  da  je  ljubav  prema  Majci  Božjoj  vrhunac  Božanskog  života  Milosti.

 

 

Povratak                                           Home