DOBRO-PETRIĆ d.o.o.
Gornja Trebinja 29, KARLOVAC
PROIZVODNJA I PRERADA VOĆA
E-mail:dobro
-petric@ka.t-com.hr


047/ 711 269
047/ 411 609
098/ 24 66 10  098/ 95 18 319